En hotellbyggnad med ett litet stall på gården från slutet av 1800-talet i centrala Göteborg  byggdes om till 33 bostadstätter. 

Under min tid på QPG tog jag fram bygghandlingar, kulörprogram, solstudier, samordnade och projekterade ombyggnationen av lägenheter och bokaler samt tillägg av nya balkonger och takterrasser.

Flera planlösningar anpassades efter köpares önskemål.