Brf Engelbrektsgårdarna med sina 192 lägenheter får nya större balkonger som skall glasas in.
Två- och trevåningshus från 40-talet som tilläggsisolerats utvändigt och klätts med plåt i tre kulörer behövde en gestaltning som samlade ihop kvarteret visuellt.

Gårdshusen i gult och vitt får genomgående gula balkongfronter.
De högre husen kring gården i olika ljusa kulörer får en rödbrun balkongfront för att harmoniera med kringliggande bebyggelse.