Fasader mot Österbågen får ett nytt uttryck när NP3 Fastigheter bygger om på Sörby Urfjäll i Gävle.
På den större volymen kläs fasaderna med rödfärgad träpanel och ena långsidan blir helt uppglasat med ett rödfärgat träraster för att låta ljuset skapa ett mönster på fasaden.
Det röda träsratrastret fortsätter över på den lägre silverfärgade byggnaden där nya glaspartier tas upp för att binda samman fasaduttrycket på de båda volymerna.