ESF RÅDET

Format ritade nya lokaler för ESF rådet, Mynak, Tillväxtverket i Gallerian Nian
Moderna kontor med aktivitetsbaserade lösningar där vi skapade en balanserad blandning av cellkontor, samtalsrum och stora öppna mötesplatser med spännande inredning som stödjer de olika rumsfunktionerna. Vi på Format jobbade samman med fastighetsägaren CBRE, entreprenören Kusbo och projektledning av WSP och vi projekterade både ombyggnation och inredning.