Gavlegårdarna har flyttat in sitt nya
huvudkontor i fd. Ericsons lokaler i Hemsta under sensommaren 2015.
Som besökare angör man en tillbyggd entrévolym via torgytor i två nivåer med sittmöjligheter. En bred inbjudande trappa leder besökaren in i en öppen kundzon med materialgalleri för tillval samt en väl tilltagen receptionsdel.
Personalen får nu en öppen kontorslösning med rum-i-rum för samtal, möten och arbete.