LSS-boende i Iggesund, Hudiksvallsbostäder
Som anställd på Johan Skoog Arkitektkontor ansvarade jag för gestaltning och projektering av ett gruppboende om 6 lägenheter.
Mark- och fasadarbeten kommer att färdigställas under våren 2013.