Länsmuséet Gävleborg genomgår en större renovering där utställningssalar och kontorsdelar byggs om respektive renoveras.
Arbetet beräknas klart under senare delen av 2016.