Gävle kommun utlyste en markanvisningstävling som jag som anställd på Johan Skoog Arkitektkontor deltog i.
Tillsammans med Skanska togs ett förslag fram där jag formgav en 3-spännare i form av tre volymer i olika höjd för
att anpassa sig till topografi och kringliggande bebyggelse.
Bidraget förärades ett andrapris.