Prolympiaeleverna har flyttat in!

Vi har ritat en ny skola åt Prolympias elever och personal i Gävle.  Skolan rymmer ca 650 elever från förskoleklass till åk 9.
Byggnaden med sin U-form vänder sin skogsgröna fasad mot Gavlehovsvägen. Volymen i 1 resp.
3 våningar skall bidra till en stadsmässighet och levande miljö i ett område som växer med bl. a. nya bostäder och idrottsanläggningar.

Den skiftande fasaden som från markplan börjar med en matt mineritskiva övergår högre upp på fasaderna i en
plåtkassett som reflekterar ljuset och ger en spännande och levande fasad.

En grön gatufasad plockar upp den kringliggande skogens gröna färg.
Innergården i rostrött vänder sig mot och omfamnar en naturmiljö som präglar skolgården och lekytor för skolelever i åk F-9.