Gävle Stadshuset

Stadshuset i Gävle stod inför stora förändringar när vi startade vårt arbete. Tekniken och planlösningen med tillhörande ytskikt behövde förnyas. Ett arbete som dessutom ställde starka krav ur ett historiskt perspektiv eftersom byggnaden har starka arkitektoniska värden att ta hänsyn till. Efter tre etapper står ett ståtligt Stadshus att beskåda. Nymålad utsida och en helt ny kontorssmiljö för kommunens medarbetare.
Varma toner och lekfulla detaljer, rum för möten och kreativa processer.

Vi får se om vår föreslagna tillbyggnad på den södra innergården en dag blir verklighet. Tillbyggnaden, en glasad och transparent volym, innehåller mötesrum och restaurang och med en större entré mot torgytan skapas ett stråk som kopplar ihop Kyrkogatan med Drottninggatan. På det här sättet kan Stadshuset och Förvaltningshuset få en ännu tydligare sammankoppling.