Vision Stadshuset!

Stadshuset står inför stora förändringar. Vi har nu slutfört etapp två med ett nytt inspierande kontorsplan som verksamheten flyttat in i.
Varma toner och lekfulla detaljer. 
Närmast skall vi gå in i den slutliga tredje etappen.
Vi föreslår också en tillbyggnad på den södra innergården. Stadshuset som idag upplevs slutet bör göras mer stadsmässigt och inbjudande för medborgarna. Denna tillbyggnad skall skapa liv åt ett annars relativt tomt men vackert stadsrum. Tillbyggnaden, en glasad och transparent volym, innehåller mötesrum och restaurang och med en större entré mot torgytan skapas ett stråk som kopplar ihop Kyrkogatan med Drottninggatan. På det här sättet kan även Stadshuset och Förvaltningshuset bättre sammankopplas genom att man öppnar upp med en entré till Stadshuset från söder.