Som anställd på QPG i Göteborg ansvarade jag för detta flerbostadsprojekt.

Beställaren Förbo frågade efter ett kominerat hyres- och bostadsrättskoncept. Fastigheten låg i nära anslutning till en järnväg vilket ställde höga krav på byggnadens placering, utformning samt materialval.