Helena Kozak Arkitekt MSA    

 +46 (0) 73 9797 397
helena@formatarkitektur.se

Marlene Norlin Inredare

+46 (0) 70 428 31 40
marlene@formatarkitektur.se

Viktor Lundin Kontrollansvarig

+46 (0) 73 050 70 49
viktor@kontrollbolaget.se

Olle Eriksson Byggnadsingenjör/ Kontrollansvarig

+46 (0) 70 385 86 46
olle@kontrollbolaget.se
Format är ett ungt och nyskapande arkitektkontor som jobbar gränsöverskridande med objekt, rum och visuell identitet på ett strategiskt och praktiskt sätt. Format ser till helheten och uppmärksammar en situation snarare än en isolerad funktion.
Format arbetar för att hitta ett formspråk som tydliggör och stärker kunders värderingar och identitet, men också för att hitta en gestaltning som lyfter historiska värden / kulturella referenser och sätta dem i en nutida kontext – dvs skapa möten mellan nu och då.
Beställare som vänder sig till Format ställer höga krav på arkitektur, estetik och funktion. Format strävar därför efter att vid varje projekt åstadkomma något "oväntat bra men med enkla medel"- "Det enkla" ger bra funktioner och ekonomi medan "det oväntade" är resultatet av nyfiken kreativitet. Vi på Format är lyhörda, samarbetsvilliga och noggranna, men har också modet att utmana och föreslå det oväntade inom arkitektur, design och inredning.
Genom tät kommunikation mellan uppdragsgivare och Format, återkommande workshops och ett prestigelöst förhållningssätt, skapas koncept, hus, rum eller varumärken formade av nytänkande. Arbetsmetoden strävar också efter att ge såväl en god form och arkitektur som att följa hela processen från skiss till genomförande. Detta resulterar i djupt engagemang av användare, beställare liksom byggare, vilket i sin tur ger ett bättre slutresultat. Formats ledord gällande arbetsmetoder och slutresultat är ett starkt fokus på funktion, kvalitet och långsiktighet, men utan att ge avkall på kreativiteten.
Nuvarande uppdrag växlar mellan skola, hyresgästanpassningar, fastighetsutveckling, kontor, restaurang, inredning och varumärkesbyggande.

Kozak format arkitektur AB
Södra Skeppsbron 4
S-802 80 Gävle
Sweden  
info@formatarkitektur.se
   www.formatarkitektur.se
orgnr. 556927-9457